Skip to Content

Aleris

Aleris är ett helägt dotterföretag till Patricia Industries, en enhet inom Investor AB. Patricia Industries investerar i helägda best-in-classföretag med starka marknadspositioner, varumärken och företagskulturer i branscher med långsiktig marknadstillväxt.

Läs mer på www.investorab.com/our-investments/patricia-industries/


Back to top