Nationella kvalitetsregister

470279.jpg

För oss är det viktigt att du som patient är nöjd efter ditt besök. Det medicinska kvalitetsarbetet följs löpande upp genom bl a rapportering till de nationella kvalitetsregistren.

Genom att vara med i nationella undersökningar jämför vi oss med andra vårdenheter. 

Jämföra vården

Man kan också läsa rapporter under Stockholms läns landstings hemsida som jämför vården i länet. Vissa ger en inblick i hur länets patienter upplever bemötandet, tillgängligheten och vården som helhet. Andra ger en bild av hur länets vårdgivare lever upp till landstingets krav på en tillgänglig vård av hög kvalitet.