Skip to Content

Patient hos Aleris

Egenremiss

För dig som söker själv utan remiss från vårdgivare.

Läs mer >

Vårdgaranti

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som patient som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården.

Läs mer >


Integritetspolicy

Integritetspolicy

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Patientavgifter

Patientavgifter

Aleris arbetar på uppdrag av regionerna och deras patientavgifter och frikort gäller. Patientavgiften varierar beroende på vilken typ av vård du söker.

Läs mer >

Spärra din journal

Spärra din journal

För att spärra din journal behöver du ett skriftligt intyg. Du kan närsomhelst häva spärren du begärt i din journal.

Läs mer >

Information till dig som har skyddade personuppgifter i Region Stockholm

Skyddade personuppgifter i Region Stockholm (Take Care)

I Stockholm ingår Aleris i sammanhållen journalföring i det regiongemensamma datajournalsystem (TakeCare). Detta innebär att olika vårdgivare kan ha direktåtkomst till dina journaler hos varandra. Här kan du läsa om hur detta påverkar dig som har skyddade personuppgifter.

Läs mer >

Vissa prover sparas i en biobank

Biobank - till dig som lämnar prov

Som patient behöver du ofta lämna prover, till exempel blodprov eller vävnadsprov. Prover tas också vid de hälsokontroller som landstinget erbjuder. Vissa prover sparas rutinmässigt i en så kallad biobank.

Läs mer >

Synpunkter och klagomål

Vi på Aleris vill att du ska känna dig nöjd med ditt besök hos oss. Därför är vi glada för din återkoppling eftersom den hjälper oss i vår fortsatta utveckling av verksamheten.

Läs mer >

Back to top