Patientavgifter

Aleris arbetar på uppdrag av landstingen, och landstingens patientavgifter och frikort gäller. Patientavgiften varierar beroende på vilken typ av vård du söker.

Om du är försäkringspatient eller betalar din vård själv, (t ex bor utanför Sverige), gäller andra avgifter. Vi har också några enheter som är helt privata, där gäller ej landstingets patientavgifter.

Patientavgifter

Utomlänspatienter

Du som söker vård hos oss med finansiering från annat landsting behöver vanligtvis ett godkännande från hemlandstinget, en så kallad betalningsförbindelse. Ta kontakt med ditt hemlandsting för mer information om vad som gäller just för dig.

Egen finansiering

Vi har även möjlighet att ta emot patienter som betalar besök och behandling själv. Vänd dig till aktuell mottagning för mer information.

Har du sjukvårdsförsäkring?

Har du en sjukvårdsförsäkring, kontakta ditt försäkringsbolag så hjälper de dig attboka tid hos vårdgivare. Aleris har samarbetsavtal med flertalet försäkringsbolag i Sverige, Norge och Danmark.