Patientavgifter

Aleris arbetar på uppdrag av de olika regionerna och deras patientavgifter och frikort gäller. Patientavgiften varierar beroende på vilken typ av vård du söker.

far-flicka-gar-1200x500.jpg