Vissa prover sparas i en biobank

Som patient behöver du ofta lämna prover, till exempel blodprov eller vävnadsprov. Prover tas också vid de hälsokontroller som landstinget erbjuder. Vissa prover sparas rutinmässigt i en så kallad biobank.

2018-05-24_Aleris_medilab13423_1.jpg