Spärra din journal

För att spärra din journal behöver du ett skriftligt intyg. Du kan närsomhelst häva spärren du begärt i din journal.

Som patient har du rätt att spärra hela eller delar av din sammanhållna patientjournal. Det gör du genom att fylla i blanketten Begäran om att spärra din journal och skicka eller lämna in den till den aktuella vårdenheten.

Obs! Innan du spärrar din journal rekommenderar vi att du diskuterar med din mottagning och funderar på vad det kan få för konsekvenser för dig. Spärrad information blir endast tillgänglig för de du valt ska se informationen.

Häva spärr i din journal

Du kan när som helst begära hävning av spärr i journal. Det gör du genom att fylla i blanketten Begärna om att häva spärr i din journal för att sedan skicka eller lämna in den på aktuell vårdenhet.