Skip to Content

Välj vård själv

Idag är vårdval infört i många landsting och regioner i Sverige. Det innebär att du som patient har valfrihet i vården - du väljer själv. Reglerna för vårdval kan se olika ut i landet.

Att välja vårdcentral

Du kan själv välja vilken vårdcentral, husläkarmottagning eller hälsocentral du vill tillhöra. Vårdvalet gäller både privata och offentliga mottagningar. Samma krav ställs på vårdkvaliteten oavsett om vården drivs i offentlig eller privat regi. Du gör ditt val genom att lista dig på den vårdcentral du vill tillhöra.

Om du vill lista dig hos någon av Aleris vårdcentraler så hjälper vi dig gärna. Aleris välkomnar även patienter från landsting utanför de län som vårdenheterna ligger i. Förutsättningarna är dock olika inom landstingen.

 

Att välja specialistvård

Eget vårdval kommer mer och mer även inom specialistvården. I Stockholm kan du till exempel välja var du vill bli opererad för gråstarr/katarakt, höft- eller knäprotes eller ögonbesvär. I Skåne gäller eget vårdval för överviktsoperationer, vår verksamhet Aleris Obesitas Skåne är till exempel auktoriserade för detta. I Motala finns en en hudmottagning för specialiserad hudsjukvård. Kontakta gärna den mottagning du är intresserad av om du har frågor.

Vård i annat landsting

Som patient har man i Sverige rätt att söka sjukvård i annat landsting än hemlandstinget. Det innebär att du har rätt till ett öppenvårdsbesök hos en läkare i annat landsting om du har en så kallad Fritt Val-remiss eller Specialistvårdsremiss.

Om detta besök leder till att du själv vill fortsätta hos oss, eller att din läkare rekommenderar fortsatt behandling hos någon av våra enheter måste du själv kontakta ditt landsting som då ska intyga att de står för kostnaden för eventuell operation och efterföljande vård eller annan behandling.

Riksavtal gällande vård i andra landsting
Läs mer om riksavtalet på SKLs webbplats 

Vårdgaranti - vård inom viss tid

Om ditt landsting inte uppfyller vårdgarantin, dvs ger vård inom viss tid,och du är intresserad av att få vård på något av Aleris sjukvårdsenheter och mottagningar är du välkommen att skicka en förfrågan till oss om väntetider och andra förutsättningar.

Privat betalande

Vi har möjlighet att ta emot patienter som betalar besök och behandling själv. Vänd dig till aktuell mottagning för mer information och prisuppgifter.

Har du privat sjukvårdsförsäkring?

Har du en sjukvårdsförsäkring, kontakta ditt försäkringsbolag så hjälper de dig att boka tid hos vårdgivare. Aleris har samarbetsavtal med flertalet försäkringsbolag i Sverige, Norge och Danmark. Läs mer på deras hemsidor:

Bliwa
Crawford
DKV Hälsa
Euroaccident
Folksam
Länsförsäkringar
SEB
Skandia
Trygg Hansa


Doktor 24

Digital vård hos Doktor24

Hos Aleris samarbetspartner Doktor24 kan du få hjälp med alla besvär av erfarna läkare online, på en tid och plats som passar dig.

Läs mer >

Vårdgaranti

Vårdgaranti

Vårdgaranti innebär att man ska få vård inom en viss tid. Från och med att du tillsammans med vårdpersonal beslutat att du ska komma till vårdcentralen eller få en behandling, anger vårdgarantin hur länge du som längst ska behöva vänta.

Läs mer >

Vissa prover sparas i en biobank

Biobank - till dig som lämnar prov

Som patient behöver du ofta lämna prover, till exempel blodprov eller vävnadsprov. Prover tas också vid de hälsokontroller som landstinget erbjuder. Vissa prover sparas rutinmässigt i en så kallad biobank.

Läs mer >

Behövs remiss?

Behövs remiss?

Remissrutiner varierar mellan landsting och vårdenheter. Variationen beror bland annat på att avtalen med uppdragsgivare ser olika ut.

Läs mer >

Spärra din journal

Spärra din journal

För att spärra din journal behöver du ett skriftligt intyg. Du kan närsomhelst häva spärren du begärt i din journal.

Läs mer >

Patientavgifter

Patientavgifter

Aleris arbetar på uppdrag av landstingen, och landstingens patientavgifter och frikort gäller. Patientavgiften varierar beroende på vilken typ av vård du söker.

Läs mer >

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål

Vi på Aleris vill att du ska känna dig nöjd med ditt besök hos oss. Därför är vi glada för din återkoppling eftersom den hjälper oss i vår fortsatta utveckling av verksamheten.

Läs mer >

Back to top