Vårdgaranti

355355.jpg

Vårdgaranti innebär att man ska få vård inom en viss tid. Från och med att du tillsammans med vårdpersonal beslutat att du ska komma till vårdcentralen eller få en behandling, anger vårdgarantin hur länge du som längst ska behöva vänta.

Om det inte går att få vård inom tidsgränserna på det ställe där du sökt vård, ska du erbjudas besök eller behandling på annan vårdcentral eller hos annan läkare. 

Akut vård berörs inte

Vårdgarantin gäller för alla patienter:

  • som har kontakt med eller besöker en läkare på en vårdcentral
  • som gör ett första besök och behandlas i specialiserad vård på ett sjukhus eller en mottagning.

Vårdgarantin gäller oavsett om du träffar en läkare, sjukgymnast eller annan vårdpersonal. Akut vård berörs inte av vårdgarantin. Om du blir akut sjuk eller skadad får du vård så fort som möjligt.

Nationell vårdgaranti

Den nationella vårdgarantin kan enklast sammanfattas med siffrorna 0-7-90-90 och innebär att man ska få:

  • kontakt med primärvård samma dag som man söker
  • träffa primärvårdsläkare inom 7 dagar
  • träffa specialist inom 90 dagar
  • tid till operation/behandling inom 90 dagar (från att beslut tas)

 

Vårdgaranti i Stockholm

Vårdgarantin i Stockholms läns landsting kan enklast sammanfattas med siffrorna 0-5-30-90

0 - Samma dag som du söker hjälp ska du få kontakt med vårdcentralen eller Vårdguiden på telefon 08-320 100.

  • 5 - Behöver du träffa en läkare på vårdcentralen eller husläkarmottagningen ska du få göra det inom 5 dagar.
  • 30 - Står för att det ska ta mindre än 30 dagar att få komma till den specialiserade vården från det att läkaren beslutat att remiss ska skrivas. Detta gäller också för remiss till psykoterapi. Remiss skrivs av ansvarig läkare inom psykiatrin sedan klinikens bedömargrupp för psykoterapi bedömt att psykoterapi behövs.
  • 90 - Anser läkaren i den specialiserade vården att du behöver behandling ska den inledas så snart som möjligt och senast inom 90 dagar efter beslutet. Detta är maxtid. I brådskande och akuta fall får du naturligtvis hjälp direkt.

Vård på annat håll

Om man erbjuds besök eller behandling som inte kan ges inom vårdgarantins tidsgräns ska man erbjudas vård hos annan läkare, mottagning eller vårdcentral. Man kan kontakta sin vårdcentral för att få ytterligare information.