Aleris avyttrar Medilab

Aleris och SYNLAB har träffat en överenskommelse som innebär att SYNLAB ska förvärva Aleris Medilab.