Aleris etablerar boende för äldre i Spånga

Under första kvartalet 2021 får Spånga ett nytt vård- och omsorgsboende med 76 lägenheter.