Aleris fortsätter renodling och avyttrar Affärsområde Primärvård

181121 Som ett led i arbetet med att renodla sin svenska sjukvårdsverksamhet avyttrar Aleris Affärsområde Primärvård till Lideta. Förvärvet förutsätter godkännande från Konkurrensverket samt Stockholms Läns Landsting och Region Uppsala.

IMG_2574Aleris.jpg