Alerisläkare: Slopa begreppet fetma

Begreppet fetma saknar relevans och är ett hinder mot effektiv vård. Därför föreslås nu att det tas bort och ersätts med mått som bygger på patienternas förutsättningar och hur övervikt kan behandlas effektivt.