Elisabethsjukhuset avlastar Akademiska sjukhuset med akuta operationer

I Uppsala län börjar sjukvården bli allt mer ansträngd på grund av Corona-pandemin. Akademiska sjukhuset har nu inlett ett samarbete med Aleris Elisabethsjukhuset för att få hjälp med sina akuta ortopediska operationer.