Förändring i Aleris styrelse

I syfte att lägga ytterligare fokus på sin roll inom Wallenbergstiftelserna kommer Peter Wallenberg Jr efter åtta år att avböja omval till Aleris styrelse.