20-01-21: Förtydligande angående DN-artikel om återbesök på enheter som förlorat sitt offentliga avtal

DN har den 21/1 2020 publicerat en artikel med rubriken ”Karin nekades återbesök – uppmanades teckna försäkring”. Vi vill i sammanhanget göra några klargöranden som inte framgår av artikeln: