Investor: Försäljning av Aleris

19-07-12: Idag meddelar Investor att Patricia Industries, en del av Investor AB, har slutit ett avtal om att avyttra Aleris till Triton för 2,8 miljarder kronor på skuldfri basis.