Konkurrensverket godkänner Aleris förvärv av Proliva

20-03-03: Aleris ansökan om att överta specialistsjukvårdskoncernen Proliva från Praktikertjänst är nu godkänd av Konkurrensverket. Affären beräknas vara klar i månadsskiftet mars/april i år.