19-09-03 Aleris digitaliserar IBS-vården i samarbete med Tummy Lab

Aleris inleder ett samarbete med Tummy Lab AB, som utvecklat ett digitalt utbildningsprogram för patienter med IBS. Det uppskattade och vetenskapligt baserade Tummy Lab-programmet blir nu tillgängligt för fler med IBS-diagnos via Aleris specialistkliniker.

Tummy_Lab_side_view.jpg