Nationella kvalitetsregister

För oss är det viktigt att du som patient är nöjd efter ditt besök. Det medicinska kvalitetsarbetet följs löpande upp genom bl a rapportering till de nationella kvalitetsregistren.

470279.jpg