Skip to Content

Inflammation i armbågsleden

Inflammation i armbågsleden har ofta sitt ursprung i någon reumatisk sjukdom. Tidiga symtom kan vara att det känns svårt att sträcka armbågen helt. Till exempel kan det vara besvärligt att böja armen tillräckligt för att nå ansiktet och munnen, eller göra ont i vissa specifika lägen när man rör sig. Om stelheten och smärtan är besvärande kan en operation hjälpa.

Hur går operationen till? 

En synovektomi är ett litet kirurgiskt ingrepp där den sjuka ledhinnan i armbågen tas bort. Ibland kombineras ingreppet med att den övre änden av det så kallade strålbenet också tas bort.  


Finns det risker? 

Ett ingrepp innebär alltid en viss risk, men vid synovektomi är den liten och vår erfarenhet av ingreppet är stor. Komplikationer är ovanliga. 


Vilken effekt kan jag vänta mig? 

Operationerna är ofta framgångsrika, i de flesta fall minskar eller upphör smärtan helt. Rörligheten brukar också öka. Däremot kan styrkan i armen minska något. 

 

Om sidan

Senast uppdaterad: 2023-06-27

Ansvarig:
Susanne Franzon, affärsområdeschef
Granskare:
Anders Kjellin, medicinskt ledningsansvarig läkare

Back to top