Skip to Content

Artros i axelleden

Artros är en ledsjukdom som kan uppstå i kroppens alla leder. Orsaken är att det bryts ner mer ledbrosk än det byggs upp och ibland kan det helt saknas ledbrosk på en ledyta. Många kan uppleva artros i axelleden som en molande värk, andra som upphakningar.

Hur går behandlingen till? 

Träning och smärtstillande medicin kan räcka som behandling. Men om man i samband med utredning hittar lösa broskbitar kan det bli aktuellt med en titthålsoperation för att få bort bitarna. Ingreppet tar bara cirka 20–30 minuter. Skulle leden slitas ut helt kan det också bli aktuellt att byta ut leden mot en protes vilket är ett betydligt mer omfattande ingrepp.


Finns det risker? 

Ett ingrepp innebär alltid en viss risk. Vid titthålsoperation är den liten och vår erfarenhet av ingreppet är stor. Komplikationer är ovanliga. Om det krävs en protes är det viktigt att veta att en protes är infektionskänslig, så man behöver vara extra uppmärksam på infektion i kroppen, även om den inte är kopplad till axeln.


Vilken effekt kan jag vänta mig? 

Operationerna är ofta framgångsrika, för de flesta med svår axelartros ger en operation goda resultat med minskad smärta. Man kan dock inte alltid förvänta sig en bättre rörlighet.

Om sidan

Senast uppdaterad: 2023-06-27

Ansvarig:
Susanne Franzon, affärsområdeschef
Granskare:
Anders Kjellin, medicinskt ledningsansvarig läkare

Back to top