Skip to Content

Frozen shoulder

Frozen shoulder (frusen skuldra) är en inflammation i axelleden och ett vanligt kännetecken är att det tar stopp och är stelt vid utåt- och inåtvridning av axeln. Själva stelheten i axelleden beror på att ledbanden och ledkapseln som stabiliserar axelleden krymper och förtjockas. Risken att drabbas av frozen shoulder ökar när armen hålls för stilla efter exempelvis en skada, operation eller stroke. Det finns också en tydlig överrepresentation hos diabetiker.

Symtomen kommer oftast smygande under några månader, med ökande smärta både i rörelse och i vila. Nästa fas kännetecknas av stelhet i axeln och kraftigt minskad rörelseförmåga. I de allra flesta fall läker det ut, värken avtar då och rörligheten kommer tillbaka.  

Förloppet är i genomsnitt 30 månader, så det är en lång period, men flera studier visar att över 90 procent blir betydligt bättre inom 6–12 månader. För en del blir dock behandling nödvändig. 


Hur går behandlingen till? 

En liten andel av dem som drabbas av frozen shoulder får tyvärr ett långdraget och besvärligt förlopp som kräver starka smärtstillande mediciner. Då kan man överväga en så kallad mobilisering i narkos och en titthålsoperation. Det är viktigt att ha i åtanke att man blir lika bra utan operation, men det kan ta längre tid. Operation är därför ibland ett bra alternativ om man haft svår smärta under en längre period.

Själva operationen utförs med titthålsteknik (artroskopi) och går ut på att man klyver den stela ledkapseln och på så sätt ökar rörligheten i leden. Ingreppet tar normalt bra mellan 20 och 30 minuter.  


Finns det risker? 

Ett ingrepp innebär alltid en viss risk, men vid denna operation är den liten och vår erfarenhet av ingreppet är stor. Ibland kan det uppstå en övergående stelhet i axeln efter kirurgiska ingrepp, men våra patienter får ett träningsprogram att följa efter operationen, som motverkar detta.  


Vilken effekt kan jag vänta mig? 

En operation leder ofta ganska snabbt till minskad smärta och ökad rörlighet i axelleden, det vill säga en bättre funktion i axeln. Det är viktigt att poängtera att man inte direkt blir helt smärtfri och får normalt rörelseomfång. Smärtan minskar och rörligheten ökar, men det är troligt att du har ont och är delvis stel tre månader efter ingreppet. Efter operationen är sjukgymnastik ett viktigt inslag för att få ett gott resultat.  

 

Om sidan

Senast uppdaterad: 2023-06-27

Ansvarig:
Susanne Franzon, affärsområdeschef
Granskare:
Anders Kjellin, medicinskt ledningsansvarig läkare

Back to top