Skip to Content

Hallux valgus

Hallux valgus innebär att stortån är sned och pekar inåt mot de andra tårna. Ibland trycks också tåleden ut, vilket orsakar en knöl på sidan av foten som kan göra det svårt att hitta skor som passar utan att klämma foten och tån.

Vad är hallux valgus?  

Nio av tio som får hallux valgus är kvinnor. Vanligast är att besvären börjar i medelåldern, men en del drabbas redan i tonåren. Ofta behövs ingen behandling för hallux valgus, men svåra besvär som ger smärta kan behöva opereras.


Hur går behandlingen till? 

Under operationen görs framfoten lite smalare så att stortån kan rätas ut. Det räcker ofta med lokalbedövning. Tiden som man behöver gå med förband varierar, men tar vanligen mellan två och sju veckor. Om du har hallux valgus på båda fötterna opereras vanligtvis en fot i taget så att man lättare kan ta sig fram under rehabiliteringsperioden.  


Finns det risker? 

Ett ingrepp innebär alltid en viss risk, men vid denna operation är den liten och det är ovanligt med komplikationer. Vissa kan dock få nedsatt rörlighet runt stortån, åtminstone en period efter operationen.  


Vilken effekt kan jag vänta mig? 

Resultatet av en hallux valgus-operation är en bestående smalare framfot och en rakare stortå, vilket tillsammans innebär mindre besvär av skor.  

 

Om sidan

Senast uppdaterad: 2023-06-27

Ansvarig:
Susanne Franzon, affärsområdeschef
Granskare:
Anders Kjellin, medicinskt ledningsansvarig läkare

Back to top