Skip to Content

De Quervains sjukdom

Sträcksenorna vid tummens ovansida löper i senskidor som passerar passager vid handleden. Vid De Quervains sjukdom har det blivit för trångt för tummens sträcksenor i senskidan. Operation är då en möjlighet, om andra behandlingar inte hjälper.

Hur går behandlingen till?  

Vid operationen öppnas ett förträngt senfack vid handleden tumsida. Operationen 
görs med lokalbedövning. 


Finns det risker? 

Ibland kan det uppstå en övergående stelhet i leden efter kirurgiska ingrepp. För att motverka denna är det viktigt att direkt efter operationen jobba med det träningsprogram som vi rekommenderat. Ärr efter operationen kan under en tid vara rodnade och ömmande och vid operation i arm och handregion finns risk att små ytliga nervgrenar skadas, med känselpåverkan och obehag under en tid som följd. 

Vilken effekt kan jag vänta mig? 

Operationsresultaten är oftast mycket goda.  

Om sidan

Senast uppdaterad: 2023-06-27

Ansvarig:
Susanne Franzon, affärsområdeschef
Granskare:
Anders Kjellin, medicinskt ledningsansvarig läkare

Back to top