Skip to Content

Ganglion

Ganglion, en sorts senknuta, är en vätskefylld utbuktning som bildas i anslutning till en led eller senskida. Knutan brukar vara stor som en ärta, men kan ibland bli upp till några centimeter i diameter. Den sitter oftast på ovansidan av handen eller foten.

Alla kan få ganglier och oftast beror det på att man har överansträngt leden eller senan. Ganglier på ovansidan av handen är vanligast hos yngre kvinnor som idrottar. Hos äldre kan det även förekomma på yttersta fingerleden och kallas då mukös cysta. 

Ganglier är ofarliga och brukar försvinna av sig själva inom ett par veckor. Om de inte gör det kan det bli aktuellt med en kortisoninjektion eller en operation.   


Hur går behandlingen till? 

Under operationen, som tar ungefär 30 minuter, löser kirurgen gangliet från den kringliggande vävnaden. Man kan gå hem samma dag som operationen. 


Finns det risker? 

Ett ingrepp innebär alltid en viss risk, men vid denna operation är den liten och det är ovanligt med komplikationer. 


Vilken effekt kan jag vänta mig? 

Resultaten är ofta goda men det kan kvarstå en svullnad i det opererade området i flera månader. Det är också cirka 15 procent risk att ganglion kommer tillbaka även efter en operation.  

 

Om sidan

Senast uppdaterad: 2023-06-27

Ansvarig:
Susanne Franzon, affärsområdeschef
Granskare:
Anders Kjellin, medicinskt ledningsansvarig läkare

Back to top