Skip to Content

Höftartroskopi

Artroskopi, ortopedisk titthålskirurgi, är en teknik som används för att undersöka och behandla skador i leder. Artroskopi kan i en del fall användas för behandling av höftleden och våra ortopeder har god erfarenhet av tekniken.

Hur går behandlingen till? 

Patienten får narkos eller lokalbedövning inför behandlingen, sedan gör vår ortoped ett litet stickhål i huden. Genom detta förs ett mycket tunt metallrör, artroskop, in i leden. Röret har en lins i spetsen så att man via en videokamera kan se insidan av leden på en bildskärm. Därefter sprutas koksalt in i leden genom en slang kopplad till artroskopet. Det gör att ledkapseln spänns upp och ortopeden kan då lättare se området. Hela leden kartläggs och de förändringar som behöver behandlas åtgärdas ofta direkt.  


Finns det risker? 

Ingen operation är helt riskfri, men det är ovanligt med komplikationer vid en artroskopi. Ibland kan man dock känna en lätt ömhet och ha ärrknölar under en längre tid efter operationen.  


Vilken effekt kan jag vänta mig? 

Målet med operationen är minskad smärta och ökad rörlighet. Resultatet av en operation brukar vara mycket bra.  

 

Om sidan

Senast uppdaterad: 2023-06-27

Ansvarig:
Susanne Franzon, affärsområdeschef
Granskare:
Anders Kjellin, medicinskt ledningsansvarig läkare

Back to top