Skip to Content

Höftprotes

Artros i höftled eller höftleder är relativt vanligt när man blir äldre. Symtomen är stelhet, smärta och i sämsta fall värk i vila samt nattliga, sömnstörande besvär. Behandlingen är i första hand inte operation, men om besvären påverkar livskvaliteten mycket kan en höftoperation med konstgjord höftled (höftprotes) bli aktuell.

Det finns två anledningar till att genomgå en höftoperation för att få en höftprotes. Den vanligaste är att brosket i höftleden blivit förslitet på grund av artros. En mindre vanlig anledning är om man fått en skada på höften så att det uppstått en fraktur. 


Hur går behandlingen till? 

Det finns flera olika typer av proteser. Den vanligaste är den cementerade höftprotesen. Istället för att sätta fast höftprotesen med bencement kan man också välja att använda proteser med en yta som benet växer in mot. Det gör att protesen så att säga fixeras av benet självt. Vilken typ av fixering som används bestäms av benets utseende och kvalitet. 

Operationen genomförs under narkos eller i en del fall med ryggbedövning i kombination med lugnande medicin, så kallad sedering. Operationen tar ungefär en timme. Samma dag som operation får man komma upp och gå med stöd. Vårdtiden efter operationen är cirka ett dygn. Sedan räknar man med en återhämtnings- och träningsperiod på minst tre månader. 


Finns det risker? 

Det finns alltid risker med en operation, men komplikationer är relativt ovanliga. En protes är infektionskänslig så man bör vara extra uppmärksam på infektioner, även om de inte är kopplade till höften.  


Vilken effekt kan jag vänta mig? 

Höftprotesoperationer har genomförts i Sverige sedan 1960-talet, med mycket goda resultat. Ingen operation kan dock återställa en höftled till "ursprungligt skick". 

Det är en stor operation och det är viktigt att starta rehabiliteringsträningen omgående. Träning är det absolut viktigaste verktyget för att snabbt komma tillbaka. Därför får man ganska snart efter operationen träffa en sjukgymnast som utformar ett lämpligt träningsprogram.  Vidare ger vi utförliga instruktioner och råd så att läkeprocessen blir så bra som möjligt.  

 

Om sidan

Senast uppdaterad: 2023-06-27

Ansvarig:
Susanne Franzon, affärsområdeschef
Granskare:
Anders Kjellin, medicinskt ledningsansvarig läkare

Back to top