Skip to Content

Vad är en knäprotes?

Den vanligaste orsaken till en knäprotesoperation är förslitning av knäleden på grund av artros. Artros i knäleder är relativt vanligt när man blir äldre. Symtomen är stelhet, smärta och i sämsta fall värk i vila samt nattliga, sömnstörande besvär. Behandlingen är i första hand inte operation, men om besvären påverkar livskvaliteten mycket kan en operation med konstgjord led (knäprotes) bli aktuell.

Hur går behandlingen till?  

Antingen ersätts hela eller halva leden med nya ledytor av metall och plast. Resultaten efter operation med knäprotes är för de allra flesta patienter mycket bra. Huvudsyftet med operationen är att minska smärtan i knäleden men operationen leder ofta också till att funktionen blir bättre. Operationen genomförs i narkos eller i en del fall med ryggbedövning i kombination med lugnande medicin, så kallad sedering. Operationen tar ungefär en timme. Samma dag som operationen får man komma upp och gå med stöd. Vårdtiden efter operationen är cirka ett dygn.


Vad kan jag vänta mig för effekt? 

Knäprotesoperationer har genomförts i Sverige sedan 1970-talet, med mycket goda resultat. Ingen operation kan dock återställa en knäled till "ursprungligt skick". 

Träning är det absolut viktigaste verktyget för att snabbt komma tillbaka. Därför får man ganska snart efter operationen träffa en sjukgymnast som utformar ett lämpligt träningsprogram. Vidare ger vi utförliga instruktioner och råd så att läkeprocessen blir så bra som möjligt.  Man bör räkna med en återhämtnings- och träningsperiod på minst tre månader efter operationen. 


Finns det risker? 

Det finns alltid risker med en operation, men komplikationer är relativt ovanliga. En protes är infektionskänslig så man bör vara extra uppmärksam på infektioner, även om de inte är kopplade till knät.  

 

Om sidan

Senast uppdaterad: 2023-06-27

Ansvarig:
Susanne Franzon, affärsområdeschef
Granskare:
Anders Kjellin, medicinskt ledningsansvarig läkare

Back to top