Skip to Content

Korsbandsskada

Skador på det främre korsbandet sker oftast i samband med idrottsutövning eller annan fysisk aktivitet och kan leda till instabilitet i knät. Ålder och förväntad fysisk aktivitetsnivå avgör vilken behandling som är lämplig. Ofta kan behandling med muskelrehabilitering leda till fullgod knäfunktion, men om man idrottar aktivt krävs vanligtvis en operation för att stabiliteten i knät ska bli tillräcklig.

Hur går behandlingen till? 

Vid en korsbandsoperation används en sena på lårets baksida eller en bit av knäskålssenan till att göra ett nytt korsband. Det är faktiskt möjligt att komma upp och gå med två kryckor direkt efter operationen. Rehabiliteringen, med hjälp av sjukgymnast, pågår dock i minst sex månader. 


Finns det risker? 

Alla operationer innebär en viss risk, men det är sällsynt med komplikationer i samband med en korsbandsoperation. 


Vilken effekt kan jag vänta mig? 

Effekten av en korsbandsoperation är ofta god, med framförallt en förbättrad stabilitet i knät som följd. 

Om sidan

Senast uppdaterad: 2023-06-27

Ansvarig:
Susanne Franzon, affärsområdeschef
Granskare:
Anders Kjellin, medicinskt ledningsansvarig läkare

Back to top