Skip to Content

Meniskskada

Meniskernas huvudsakliga funktion är att ta upp stötar i knäleden genom en fördelning av kraft i samband med belastning och rörelse. Det finns ingen standardbehandling för meniskskada. Men som grundregel försöker man att bevara så mycket av menisken som möjligt för att minimera risken för artrosutveckling. Dessutom bidrar menisken till viktig stabilitet i knäleden.

Små meniskskador kan också läka av sig själva. Vid knäskador där vår ortoped misstänker en meniskskada brukar man därför avvakta ett par veckor för att se om besvären försvinner. 

Hur går behandlingen till? 

Själva diagnosen ställs genom klinisk undersökning och en magnetkameraundersökning eller artroskopi, ortopedisk titthålskirurgi. Om läkaren upptäcker en skada på menisken under artroskopin kan den åtgärdas direkt.  

Det är vanligt att den skadade delen av menisken slipas ner eller skärs bort. Även lösa meniskbitar behöver opereras bort. Däremot är det ovanligt att läkaren tar bort en hel menisk. Är man yngre än 35 år kan sprickor i menisken ibland sys ihop. 


Finns det risker? 

Ingen operation är riskfri, men det är ovanligt med komplikationer vid en meniskoperation. 


Vilken effekt kan jag vänta mig? 

Efter titthålsundersökningen, då man har tagit bort en liten del av menisken, kan man snart gå normalt igen. Om man har sytt menisken ska man använda en skena i några veckor. I många fall kan lätt rörelse som inte ger smärta fungera bra. 

När det gäller fysisk aktivitet och vardagsmotion under behandlingstiden är det viktigt att man samråder med läkaren.  

 

Om sidan

Senast uppdaterad: 2023-06-27

Ansvarig:
Susanne Franzon, affärsområdeschef
Granskare:
Anders Kjellin, medicinskt ledningsansvarig läkare

Back to top