Skip to Content

Diskbråck

Vid diskbråck uppstår smärtor i ländryggen hastigt eller gradvis, ofta med ökande smärtutstrålning i ett ben. Diskbråcket uppstår spontant eller vid ett lyft eller liknade och kan även leda till domningar, känselstörningar och muskelförsvagning i benet. Själva smärtan uppstår när en nervrot kommer i kläm eller på grund av irritation när läckande ämnen från disken kommer i kontakt med nervroten.

Hur går behandlingen till? 

De flesta diskbråck försvinner inom 2–6 månader, men ibland tar det längre tid. Det går att behandla utan att operera men om smärtan inte minskat eller försvunnit inom ca 2–3 månader rekommenderar vi en operation. Smärtan kan lindras med antiinflammatoriska läkemedel eller nervrotsblockad, men också med sjukgymnastik även om det framförallt är en förebyggande behandling.  

En diskbråcksoperation i ländryggen är ett relativt litet ingrepp. Operationen tar cirka 30 minuter, görs i full narkos och sker ofta med hjälp av mikroskop. Många kan gå hem samma dag som operationen sker, andra går hem dagen efter operationen. 


Finns det risker? 

Alla operationer innebär en viss risk, men komplikationer i samband med en diskbråcksoperation är ovanliga. Vid denna operation är djup och allvarlig infektion liksom ytlig sårinfektion mindre än 1 procent. Nervskada vid operationen är också mycket ovanlig.  


Vilken effekt kan jag vänta mig? 

Det är stor chans (80–90 %) att den utstrålande smärtan i benet minskar eller försvinner efter operationen. Smärtan i ryggen minskar ofta efter operationen men prognosen är inte lika bra som för smärtan i benet. Enligt det nationella ryggregistret är ca 75 % av de opererade patienterna nöjda efter operationen.

 

Om sidan

Senast uppdaterad: 2023-06-27

Ansvarig:
Susanne Franzon, affärsområdeschef
Granskare:
Anders Kjellin, medicinskt ledningsansvarig läkare

Back to top