Skip to Content

Ischias

Ischiasnerven är kroppens längsta nerv och har en diameter lika bred som ett pekfinger. Ischias uppstår när någon av de nervrötter i ryggen som bildar ischiasnerven av någon orsak blir klämd, irriterad eller inflammerad, vilket kan orsaka smärtor i ryggen som strålar ut i benet och ibland även vaden och foten. Smärtan försvinner med tiden, men det är viktigt att hålla sig i rörelse eftersom läkningen då går snabbare. Om man har svårt att kontrollera urin och avföring eller förlorar känseln i underlivet måste man söka vård akut.

Så kallad falsk ischias är vanligare än äkta. Den ger liknande typ av smärta, dock lindrigare och sällan nedanför knäet. Vid falsk ischias är inte ischiasnerven involverad, problemet är istället ofta en överbelastning av ryggraden, bäckenmuskulaturen eller bäckenlederna, till exempel på grund av olika långa ben, nedsjunkna fotvalv, felaktiga skor, eller ovana och tunga rörelser. 


Hur går behandlingen till? 

Om besvären av en äkta ischiassmärta är stor och/eller om det påverkar känsel och muskelfunktion mycket kan det vara aktuellt med en operation. En operation i ländryggen kan både vara ett mindre eller ett större ingrepp. Operationens längd beror helt på bakomliggande orsak och görs i full narkos. En del kan gå hem samma dag som operationen sker, andra går hem dagen efter operationen. 


Finns det risker? 

Alla operationer innebär en viss risk, men komplikationer i samband med detta ingrepp är ovanliga. Risken för djup och allvarlig infektion liksom ytlig sårinfektion är mindre än 1 procent. Nervskada vid operationen är också mycket ovanlig.  


Vilken effekt kan jag vänta mig? 

Det är stor chans (80–90 %) att den utstrålande smärtan i benet minskar eller försvinner efter operationen. Andra nervbortfallssymtom såsom domning och/eller känselstörning har något sämre prognos och kan kvarstå även om trycket på nerven är borta. Smärtan i ryggen minskar ofta efter operationen men prognosen är inte lika bra som för smärtan i benet. Enligt det nationella ryggregistret är ca 75 % av de opererade patienterna nöjda efter operationen. 

 

Om sidan

Senast uppdaterad: 2023-06-27

Ansvarig:
Susanne Franzon, affärsområdeschef
Granskare:
Anders Kjellin, medicinskt ledningsansvarig läkare

Back to top