Skip to Content

Ryggskott

Ryggskott, även kallat lumbago acuta, kommer ofta plötsligt, till exempel i samband med ett lyft eller en sidovridning. Man upplever smärta och låsning i ryggen, med kramp i ryggmusklerna. Smärtan kan vara skärande, huggande eller molande. I vissa fall kan det kännas som om ryggen håller på att gå av.

Hur går behandlingen till?

Akuta ryggskott behandlas med smärtstillande läkemedel och enklare hemövningar initialt.

Finns det några risker?

Finns det en förekomst av feber eller nervsymptom i benen bör man uppsöka läkare.

Vilken effekt kan jag vänta mig?

De allra flesta ryggskott går över spontant på några dagar. När man blivit bättre börma uppsöka fysioterapeut för att börja träna förebyggande. Går smärtan ej över på några dagar bör man kontakta läkare.

Om sidan

Senast uppdaterad: 2023-06-27

Ansvarig:
Susanne Franzon, affärsområdeschef
Granskare:
Anders Kjellin, medicinskt ledningsansvarig läkare

Back to top