Skip to Content

Steloperation ländrygg vid kronisk ryggsmärta

Smärtan i ländryggen kan vara dov och molande, kraftigt huggande och ibland även stråla ut mot höfterna och benen. I många fall kan smärtan lindras och förebyggas med sjukgymnastik. Vid långdragna smärttillstånd där sjukgymnastik eller andra behandlingar inte ger smärtlindring kan steloperation några gånger vara ett alternativ om en magnetkamera visar specifika fynd som lämpar sig för operation.

Hur går behandlingen till? 

Vid en steloperation fixerar man två eller tre kotor till varandra med hjälp av skruvar. Kotorna läker sedan långsamt ihop under 6–12 månader. Meningen är att den smärtande rörligheten mellan kotorna ska upphöra och att det ska bli helt stelt i den smärtande delen av ryggen. Man stelopererar endast en begränsad del av ländryggen och rörligheten i ryggen påverkas måttligt. 


Finns det några risker? 

Ca 5 procent av patienterna får ökade smärtor efter operationen. Andra komplikationer är ovanliga.  


Vilken effekt kan jag vänta mig? 

Smärtan efter operationen varierar men många patienter har relativt svåra smärtor de första veckorna. Återhämtningstiden varierar stort, vissa patienter mår ganska bra redan efter 1–2 månader, men för andra kan det ta ett år innan slutresultatet nås. Man uppnår sällan ett smärtfritt tillstånd med steloperation, det realistiska målet är att ryggsmärtan minskar. Enligt nationella ryggregistret är ca 70 procent av patienterna nöjda med steloperationen.  

Om sidan

Senast uppdaterad: 2023-06-27

Ansvarig:
Susanne Franzon, affärsområdeschef
Granskare:
Anders Kjellin, medicinskt ledningsansvarig läkare

Back to top