Skip to Content

Webinar om höftartoskopier 18/10-23

Den 18 oktober anordnade Aleris ett webinar där våra specialister delade med sig av sina kunskaper för att inspirera och vägleda. Ämnet var höftartroskopier och värd var Aleris Sports Medicine, experter på idrottsrelaterade skador.

Webinariet syftade till att ge en bättre förståelse för höftartroskopier; hur man ställer diagnos och identifierar de rätta patienterna för ingreppet.
Vi gick igenom de senaste teknikerna som används vid höftartroskopier och diskuterade rehabiliteringsstrategier för att maximera resultatet efter ingreppet. Utgångspunkten med webinariet var att kunna ge patienten den bästa vården. 

Back to top