Räkna ut ditt BMI

Det finns olika sätt att mäta vikt och övervikt på, det vanligaste är BMI – Body Mass Index. Formeln är kroppsvikten i kg delad med kroppslängden i meter i kvadrat (kg/m2). Normalintervallet är värde 18,5-24,9. Ett värde över 25 definieras som övervikt, ett värde över 30 som obesitas. Här kan du räkna ut ditt BMI.

bmi-kalkulator-1200x700.jpg