Skip to Content

Medicinsk behandling och läkemedel för viktnedgång

Privat

Boka uppstart

Många kämpar med vikten men det finns hjälp att få. Vi börjar alltid med en fysisk undersökning hos Aleris på Hötorget i Stockholm för att säkerställa om ett upplägg med läkemedel för viktnedgång passar för dig.  

 

Läkemedelsbehandling för viktnedgång är aktuell för dig som är mellan 18 och 74 år och har ett BMI över 30. Även dig med BMI över 27, om du har viktrelaterade komplikationer som till exempel högt blodtryck eller högt blodsocker. Om uppstarten visar att det är aktuellt med behandling följer vi dig löpande med samtal och prover. Om du behöver ytterligare stöd för din viktnedgång kan du även få hjälp av psykolog och dietist. 

Om du ammar, är gravid eller planerar att bli gravid under de närmaste 12 månaderna, är läkemedelsbehandling inte ett alternativ. Samma sak gäller vid aktiv inflammatorisk tarmsjukdom.  

"Jag är mer än nöjd med den professionella hjälp jag får av Aleris. Jag rekommenderar behandlingen då medicinen så här långt har hjälpt mig enormt. Att ha månadsvisa avstämningar med Aleris gör, förutom den hjälp och de råd de erbjuder, att jag har någon att svara för och det gör att jag inte ger upp trots att det stundtals är mycket svårt. När jag skriver detta har min behandling pågått nästan sju veckor och jag har gått från 120 till 101,3 kilo i vikt. Jag är mycket hoppfull att behandlingen ska hjälpa mig nå normalvikt."

Citat ur patientenkät 2024

"Aleris viktprogram har verkligen förändrat hur jag ser på mat och hälsa. Man får inte bara medicinsk hjälp utan också hjälp med en kontinuerlig uppföljning, med viktiga hälsosamtal och konkreta verktyg på vägen för att ändra och bryta dåliga vanor. Tack vare Aleris mår jag redan nu bättre både i kropp och sinne och ser fram emot en friskare och sundare livsstil. Dessutom har bemötandet varit väldigt bra och jag har känt mig trygg hela vägen med personalen och med preparatet." 

Citat ur patientenkät 2024

 

Telefon

Vill du boka tid eller har du frågor? Ring till oss under våra telefontider: vardagar kl 8.30-16.00.

Ring 079-0719030

E-post

Av hänsyn till patientsäkerheten kan vi inte besvara e-post som innehåller personupplysningar.

halsahotorget@aleris.se
Back to top