Skip to Content

Remittera till Specialiserad Palliativ Slutenvård

Våra palliativa avdelningar i Handen och på Lidingö tar emot patienter från hela Region Stockholm.


Vårdvalsblanketter

Nedan finns vårdvalsblanketter för respektive avdelning att lämna ut till patienten eller närstående för att smidigt utföra vårdvalet.

Back to top