Skip to Content

Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan behövas för att du som har varit sjuk eller skadad ska återfå så mycket som möjligt av din funktionsförmåga.

Primärvårdsrehabilitering

Rehabilitering i öppenvård. Rehabilitering på mottagningen, i hemmet eller i hemmets närområde.

Läs mer >

Back to top