Skip to Content

Primärvårdsrehabilitering

Inom Aleris Rehab har vi nio rehabenheter och närmare 270 medarbetare i Stockholm. På våra mottagningar träffar du arbetsterapeuter, dietister, logopeder, fysioterapeuter/sjukgymnaster och kiropraktorer samt team som erbjuder hemrehabilitering och neurologisk rehabilitering.

Våra kompetenta receptionister är de första att hälsa dig välkommen när du kommer till oss.

Hos oss arbetar flera specialiserade sjukgymnaster/fysioterapeuter med olika inriktningar och på Aleris Rehab Rosenlund har vi en renodlad specialistmottagning med fysioterapeuter.

Vi har även en enhet som verkar inom vårdval "Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom" - Smärt och Stresscenter Nacka. Enheten finns i Nacka Forum.

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm och regionens patientavgifter gäller.


Back to top