Skip to Content

Dietist

Maten har en avgörande betydelse för din hälsa och ditt välbefinnande.

Våra dietister har stor kunskap och finns här för att ge dig de kostråd som kan hjälpa dig att bli frisk eller förebygga sjukdomar. Rätt kost kan minska behovet av mediciner, göra din rehabilitering effektivare och framför allt ge dig högre livskvalitet.

Våra dietister behandlar patienter med övervikt, fetma, diabetes typ-2, höga blodfetter, högt blodtryck, undervikt, magtarmproblem, allergi, ätsvårigheter, näringsbrist. Vi tar emot barn och vuxna i alla åldrar. Du är välkommen att kontakta oss.Back to top