Skip to Content

Neuroteam

Aleris Rehabs Neuroteam har fördjupad kunskap om neurologisk rehabilitering. Teamen på våra rehabiliteringsmottagningar i Stockholm består av arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped och kurator.
 

Aleris Rehab i Stockholm tar emot patienter över 18 år. Patienten ska vara ny- eller återinsjuknad i stroke eller patient med annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom som efter utredning inom slutenvården bedöms vara i behov av rehabilitering av neuroteam i direkt anslutning till utskrivning.

Neuroteamet erbjuder rehabilitering i hemmet eller dess närmiljö. Patienten kan också erbjudas kompletterande insatser med enskilda besök eller gruppbesök på mottagning.Back to top