Skip to Content

Specialiserad fysioterapi

På Aleris Rehab har vi specialiserade fysioterapeuter och sjukgymnaster med fördjupad kunskap inom ett antalt områden. Vi har specialister inom idrottsmedicin, OMT, ortopedi, smärta,, reumatologi, barn, andning och respiration, äldres hälsa, obstretik samt urologi. Helena Lundgren

Specialist inom Onkologi

Aleris Rehab Rosenlund

Angela Schlager

Specialiserad sjukgymnast inom OMT steg 3

Aleris Rehab Rosenlund

Ann-Catrin Ljusberg

Specialist inom Obstetrik, Gynekologi och Urologi

Aleris Rehab Rosenlund

Sibylle Westerling

Specialist inom respiration

Aleris Rehab Skärholmen

Mahnaz Mojtaba

Specialist inom Äldres hälsa

Aleris Rehab Rosenlund

Claudia Lennartsson

Specialist inom reumatologi

Aleris Rehab Rosenlund

Kim Siljebäck

Specialist inom Smärta

Aleris Rehab Rosenlund

Ina Sand

Specialist inom Mental Hälsa

Aleris Rehab Rosenlund

Sara Dahlberg

Specialist i smärta och smärtrehabilitering

Aleris Rehab Rosenlund

Back to top