Skip to Content

Specialiserad fysioterapi

På Aleris Rehab har vi specialiserade fysioterapeuter och sjukgymnaster med fördjupad kunskap inom ett antalt områden. Vi har specialister inom idrottsmedicin, OMT, ortopedi, smärta, onkologi, reumatologi, barn, andning och respiration, äldres hälsa, obstretik samt urologi. Angela Schlager

Specialiserad sjukgymnast inom OMT steg 3

Aleris Rehab Rosenlund

Lotta Bjurvald

Specialiserad fysioterapeut inom pediatrik/barn och ungdom

Aleris Rehab Skärholmen

Christina Eklund

Specialiserad sjukgymnast inom ortopedi

Aleris Rehab Tyresö

Claudia Lennartsson

Specialiserad sjukgymnast inom reumatologi

Aleris Rehab Tyresö

Sibylle Westerling

Specialiserad sjukgymnast inom respiration

Aleris Rehab Skärholmen

Ina Sand

Specialist inom Mental Hälsa

Aleris Rehab Rosenlund

Back to top