Skip to Content

Att göra en egenremiss

Det finns en del vård du inom den offentliga vården själv söker direkt till specialist. Det kallas att göra en egenanmälan eller egenremiss.

Vad är en egenremiss?

Egenremiss innebär att du själv kan söka specialistvård direkt hos oss via offentliga avtal och därmed enbart betala patientavgift.

I en egenremiss får du förklara så utförligt du kan om hur du mår, vilka symtom och besvär du har och varför du söker vård. Efter att du skickat in remissen bedöms den av personal på den berörda mottagningen som kontaktar dig när bedömningen är gjord.

Om du inte vet vilken specialistmottagning du ska vända dig till är det alltid bäst att vända sig till en vårdcentral först för konsultation.

 

Så gör du egenremiss

Mottagningar hanterar egenremisser på olika sätt, som regel beroende på deras förutsättningar och vilken typ av vård det handlar om.

Digital egenremiss
Om mottagningen erbjuder digital remiss via 1177 fyller du i den via deras inloggade e-tjänster.

Per post

På en del av våra mottagningar kan du även skriva ut och fylla i en specifik blankett som skickas via post till den mottagning du vill remittera dig.
Tänk på att en remiss innehåller känsliga uppgifter så den ska alltid postas direkt till mottagningen, den ska inte skickas via e-post.

Per telefon

Många mottagningar kan ta emot egenremisser via telefon. Då kommer du i samtalet få svara ett antal frågor. Svaren blir underlaget för att göra en bedömning av remissen. Du kommer alltså inte få svar direkt i samtalet.

Hitta mottagning

Back to top