Skip to Content
Vi hittade 15 träffar på din sökning gruppaktiviteter

Ny forskning på ryggmärgsinfarkter

Läs den nyligen publicerade artikeln i Läkartidningen "Ryggmärgsinfarkt – ett ovanligt och svårdiagnostiserat tillstånd". Den är publicerad 2021-02-05 av ett antal specialistläkare och överläkare vid neurologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset Solna; institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.

Läs mer

Dagrehabilitering

Vi erbjuder ett heltäckande aktivt rehabiliteringsprogram som utgår från dina individuella behov i samarbete mellan specialistsjukvård, rehabilitering och polikliniska insatser.

Läs mer

Ortopediska skador

Om du har drabbats av multitrauma dvs komplicerade frakturer och/eller amputation är det viktigt att få en inneliggande rehabilitering under en period.

Läs mer

Rehabilitering

Har du Parkinsons sjukdom, Multipel Skleros eller en annan neurologisk sjukdom? Har du haft en stroke, ryggmärgsskada eller multitrauma? Har du behov av inneliggande rehabilitering efter ett kirurgiskt ingrepp? Vi kan erbjuda dig en aktiv rehabilitering i en stimulerande miljö.

Läs mer

Multipel Skleros MS

Multipel Skleros – MS är en neurologisk sjukdom som orsakas av inflammation i centrala nervsystemet dvs. i hjärnan eller i ryggmärgen.

Läs mer

Stroke

Att drabbas av en stroke innebär att en propp (infarkt) eller en blödning har skett i något av hjärnans blodkärl. Hjärnan är en komplex struktur och beroende på vilket kärl som skadas kan olika symtom uppträda.

Läs mer

Övrig rehabilitering

Vid sjukdomar och skador i hjärnan och nervsystemet kan man få olika problem och symtom beroende på var skadan är lokaliserad.

Läs mer
Back to top