Skip to Content

Glaskroppsavlossning

Rörliga grumlingar framför ögonen. Patienterna beskriver det ofta som mörka prickar, korn, streck, fläckar eller nät i synfältet som är synliga mot ljus bakgrund.

Rörliga grumlingar

Med stigande ålder och som ett led i det naturliga åldrandet börjar man se små rörliga grumlingar i synfältet. De består av små sammanklumpningar av protein i ögats glaskropp. Mindre grumlingar kan ofta noteras redan i 20-årsåldern och kan öka gradvis i antal med stigande ålder.

Större grumlingar såsom fläckar eller nät uppkommer vanligen plötsligt i högre ålder till följd av att glaskroppen skrumpnat och lossnat från bakre delen av näthinnan. Detta ingår i det naturliga åldrandet och inträffar hos de flesta över 60 år, även om inte alla upplever det som störande. Ljusfenomen liknande korta blixtrar uppkommer ofta samtidigt.

Rörliga grumlingar i synfältet är en normal åkomma som inte föranleder någon behandling.

Vid mer markanta, plötsligt uppkomna grumlingar, ofta åtföljda av ljusfenomen, bör man uppsöka ögonläkare, då man vet att det i undantagsfall kan uppstå bristningar/hål i näthinnan i samband med glaskroppsavlossning. Dessa bristningar eller hål ska behandlas med laser för att de i sin tur inte ska leda vidare till näthinneavlossning.

Enbart glaskroppsavlossning är ofarligt, om än besvärligt, synskärpan försämras inte av grumlingarna, men de kan ibland skymma vissa detaljer, exempelvis enstaka bokstäver vid läsning. Oftast vänjer man sig vid grumlingarna och trots att de består är det sällan patienter efter några månader upplever dem som störande.

Välkommen att kontakta oss.


Back to top