Skip to Content

Åldersförändring i gula fläcken

I gula fläcken ser du som starkast för där finns det flest synceller. När vi blir äldre kan förändringar göra att synskärpan försämras. Så kallad våt åldersförändring av gula fläcken kan behandlas.

Det finns två typer av åldersförändringar i gula fläcken, torra och våta. De torra innebär att syncellerna bryts ner långsamt och medför allt sämre syn, denna typ av åldersförändring kan inte behandlas.

Den våta förändringen är ovanligare än den torra. Förändringen beror på att blodkärl under gula fläcken läcker. Denna förändring innebär att synen försämras snabbt. Du kan också uppleva att raka föremål ser krokiga ut. Våta förändringar behandlas med läkemedel. Läkemedlen bromsar bildandet av blodkärl under gula fläcken och gör så att de inte läcker lika mycket vätska.

Välkommen att kontakta oss.

 

 

 


Back to top