Skip to Content

Laserbehandling mot högt ögontryck

SLT (Selective Laser Trabeculoplasty) är en laserbehandling av det så kallade trabekelverket. Trabekelverket är ett dräneringssystem för kammarvätskan i ögat. Vid grön starr (glaukom) rubbas detta dräneringssystem genom att inte släppa ut tillräcklig mängd kammarvätska ur ögat varvid ögontrycket stiger.

Varför görs SLT?

SLT utförs för att sänka ögontrycket vid glaukom. I vissa fall genomförs SLT för att slippa trycksänkande ögondroppar främst om de ger alltför kraftiga biverkningar eller när dessa droppar inte ger tillräcklig effekt.

Vid behandling

Före behandlingen får du pupillsammandragande och bedövande ögondroppar. Sedan placeras en speciell lins på ögat. Lasern lyser igenom linsen och gör små hål i trabekelverket. Genom dessa små hål dräneras mer vätska ut ur ögat och därmed minskar ögontrycket. Själva laserbehandlingen tar normalt inte längre än 10 minuter men hela besöket tar cirka 40 minuter.

Efter behandlingen

SLT behandlingen är smärtfri men du kan uppleva en lindrig skav- och spänningskänsla samt dimsyn i ett par timmar efter besöket. Det finns inga kända komplikationer av SLT. Behandlingen kan upprepas flera gånger, men effekten kan bli mindre.

Exakt hur många gånger vet vi inte idag, men om behandlingen har givit effekt så kan den upprepas om ögontrycket skulle stiga längre fram.

Återbesök och ögondroppar

Du får komma på återbesök efter ungefär en månad. Vanligtvis skall man fortsätta med de trycksänkande ögondropparna som man redan använder. Om ögontrycket gått ned bra efter laserbehandlingen kan man eventuellt minska på droppbehandlingen. Vidare bedömning om fortsatt droppterapi avgörs av din ögonläkare.

Välkommen att kontakta oss.


Back to top