Skip to Content

Medfinansiering av speciallinser

Om du vill kan du betala mellanskillnaden för att få en speciallins som gör att du slipper glasögon efter din gråstarroperation. Du kan välja att åka till ett landsting och ögonklinik som erbjuder den här typen av medfinansiering. Vi erbjuder detta alternativ på Aleris Specialistvård Sabbatsberg.

Alternativ för att slippa glasögon efter gråstarroperation

Vid en vanlig gråstarrsoperation kommer ögonkirurgen att ersätta din grumliga ögonlins med en ny, konstgjord lins. Din syn kommer därmed att avsevärt förbättras, men du kommer sannolikt fortfarande att behöva glasögon.

Nu kan man få linser insatta som är multifokala vilket innebär att man kan se på alla olika avstånd och behöver då inte glasögon. De här speciallinserna passar dock inte alla ögon.

Medfinansiering

Om du har gråstarr så gäller vanlig patientavgift för operationen men vill du ha den nya typen av speciallins får du bekosta den själv. Detta kallas för medfinansiering eller co-payment. Vanliga linser som sätts in vid en starroperation ingår i högkostnadsskyddet. Landstinget betalar givetvis fortfarande kostnaden motsvararande operationen samt den enklare standardlinsen.

För att kunna behandlas med en multifokal lins krävs att ögonläkaren bedömer att du har de rätta medicinska förutsättningarna.

Rätt att välja utförare

Patientlagen ger patienten möjlighet att välja utförare av öppen specialiserad vård i hela landet. Det betyder att patienten kan välja öppen specialistvårdsmottagning, till exempel inom ögon, för undersökning eller behandling.  Patienten kan då även få tillgång till sådan vård som inte erbjuds i hemlandstinget.

Om du väljer att betala mellanskillnaden för att få en speciallins måste du vara beredd att åka till ett landsting och ögonklinik som erbjuder den här typen av medfinansiering. Ditt hemlandsting står för kostnaden av operation och en vanlig standardlins, du betalar sedan mellanskillnaden direkt till kliniken. 

Operationen utförs i Stockholm

Som utomlänspatient kan du välja att komma till Aleris Specialistvård Sabbatsberg i Stockholm för att göra din gråstarroperation och då också välja att få en mer avancerad lins. Är du skriven i Stockholm gäller naturligtvis samma sak. 

Vem har rätt att få betala mellanskillnad för en speciallins?

Alla som är skrivna i Sverige och opereras inom landstingens avtal - antingen på en privat klinik som arbetar på landstingets uppdrag eller på landstingssjukhus. 

Kostnad

Vänligen kontakta oss för prisuppgift.

Remiss

Numer är det endast inom Jönköpings läns landsting som man behöver remiss. Det gäller både om du ska söka vården där eller om du är skriven där och vill söka vård i annat landsting. Övriga landsting har tagit bort kravet för remiss inom ögon.

Undersökningar

Alla undersökningar görs på den klinik där du väljer att göra din operation.

Kostnad för resor

Du får själv bekosta resorna om du väljer att nyttja vård i annat landsting.

Om du har frågor välkommen att kontakta oss.


Back to top