Skip to Content

OCT - 3D-scanning av gula fläcken eller synnerven

OCT (Optical Coherence Tomography) är en ögonundersökning där man studerar näthinnans olika lager.

OCT-apparaten tar en tvärsnittsbild på näthinnan och därigenom kan man kartlägga näthinnans olika lager samt tjocklek. På så sätt kan man upptäcka och följa olika sjukdomar i gula fläcken samt på synnerven. OCT kan också användas för att avbilda hornhinnan.

Undersökningen tar ca 5-10 minuter, inga särskilda förberedelser behövs. Ibland kan det behövas pupillvidgande droppar, ögonläkaren avgör ifall detta behövs. 


Back to top